Số điện thoại

Blizz cung cấp cho bạn hơn 50 số điện thoại địa phương miễn phí. Blizz không tính bất kỳ phí nào. Hãy xem xét chi phí cước nội địa mà bạn có thể trả cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

All Country Dial-In Numbers

Quốc gia

Prefix & Number

Czech Republic

Dominican Republic

New Zealand

South Africa

Switzerland DE

Switzerland FR

Switzerland IT

United Kingdom

United States

Download Blizz now for free!

Start collaboration in the easy way today

(Không cần đăng ký)