Bảo mật Cuộc trò chuyện Nhóm

Giữ cho Cuộc trò chuyện Nhóm được Suôn sẻ với Tin nhắn Nhanh, qua Máy tính để bàn và Thiết bị Di động

Chắc chắn rằng email có những sự hữu dụng riêng của nó. Nhưng việc cộng tác trong các dự án không nằm trong số đó. Nhóm của bạn phát triển mạnh về giao tiếp mở, chứ không phải các chuỗi email bất tận gây nhầm lẫn và trì hoãn công việc. Với các cuộc trò chuyện nhóm trên Blizz, các nhóm của bạn luôn giữ được sự kết nối, ngay cả khi họ ở cách xa nhau. Và công việc được hoàn thành. Nhanh hơn.

Thông tin cụ thể về Tính năng

Dù Bạn có Đăng nhập hay Không, Các Cuộc trò chuyện trên Blizz vẫn Luôn Tiếp cận Bạn

Thêm các thành viên của nhóm vào danh bạ trên Blizz, xem cập nhật trạng thái trực tuyến của họ để xác định ai đang rảnh để gặp gỡ, có sẵn trong Blizz Compaboration Companion™ trên máy tính để bàn và thiết bị di động của bạn.

Gửi tin nhắn trò chuyện tới bất kỳ người nào trong danh bạ của bạn, đang trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bằng cách nhấp vào tên của người đó để mở cửa sổ ‘trò chuyện nhóm’.

Dù bạn có đăng nhập hay không, không bao giờ bỏ lỡ một cuộc trò chuyện. Gửi tin nhắn đến mọi người trong danh bạ, đang trực tuyến và ngoại tuyến, lời nhắn của bạn luôn tiếp cận đến họ với thông báo trong lần đăng nhập tiếp theo của họ.

Mời người mới tham gia cuộc trò chuyện nhóm của bạn bất kỳ lúc nào. Họ sẽ chỉ nhìn thấy chuỗi nội dung bắt đầu từ thời điểm họ tham gia.

Diễn biến trong cuộc trò chuyện nhóm, ở lại trong cuộc trò chuyện nhóm. Lập chỉ mục theo ngày tháng và thời gian, tất cả tin nhắn được lưu trữ an toàn, vĩnh viễn trong đám mây.

Tiếp tục từ thời điểm bạn đã dừng, nội dung trò chuyện của bạn luôn còn ở đó, làm cơ sở cho suy nghĩ tiếp theo của bạn.

Tạo phòng trò chuyện lâu dài cho các đề tài dự án nhóm đang diễn ra, gắn nhãn nội dung thảo luận để tham khảo trong tương lai

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm trong các cuộc họp Blizz, thêm nội dung vào đề tài cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Thư viện Tính năng – Bảo mật Cuộc trò chuyện Nhóm

Download Blizz now for free!

Start collaboration in the easy way today

(Không cần đăng ký)