ดาวน์โหลด Blizz และใช้

ดาวน์โหลด

Blizz ควรดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
ถ้าไม่ กรุณาคลิกที่นี่

เปิด

ดับเบิลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

เริ่มต้นการประชุม

ง่ายมาก! หนึ่ง สอง Blizz ลุย!

Blizz for Windows

The Blizz Collaboration Companion installs on your desktop all the essential meeting tools you need to communicate better with your teams and clients, from anywhere, any time.

(without any registration)

(without any registration)

Blizz for Mac

The Blizz Collaboration Companion installs on your desktop all the essential meeting tools you need to communicate better with your teams and clients, from anywhere, any time.

(without any registration)

Blizz for Android

Keep your teams productive and aligned, wherever they are.

 

  • Start and join meetings on the go
  • Join screen-sharing meetings wherever you are, even on 3G
  • Respond to team-chats anywhere, discussions sync instantly across desktop and mobile devices
  • Never miss incoming meeting requests on your cell phone, Blizz sends notifications and rings your phone like regular incoming calls

(without any registration)

Blizz for iOS

Keep your teams productive and aligned, wherever they are.

 

  • Start and join meetings on the go
  • Share your mobile`s screen and join screen-sharing meetings wherever you are, even on 3G
  • Cross-device hand-off, transfer Blizz meetings from your iPhone to your desktop instantly
  • Respond to team-chats anywhere, discussions sync instantly across desktop and mobile devices
  • Never miss incoming meeting requests on your cell phone, Blizz sends notifications and rings your phone like regular incoming calls

(without any registration)

Do you need help?

Explore our community to get support from the Blizz team and other users, tell us your ideas and learn more about Blizz.